Депутатите обсъждат три проекта на решения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които предвиждат по време на кампания да няма редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. 
Вчера правната комисия прие изменения в парламентарния правилник, с които се цели заседания на парламента да не се провеждат за времето от откриването на предизборната кампания до свикването на новоизбраното Народно събрание. Приетите промени са свързани и с това възнагражденията на народните представители да се начисляват от деня на полагане на клетвата от народните представители до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващото Народно събрание.
Втората точка в дневния ред е фиксирана и депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Третата също фиксирана точка е разглеждането на проект на решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030, весен от Министерския съвет.
Депутатите ще обсъдят на второ четене и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.