Правната комисия в парламента прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Със законопроекта се въвеждат изисквания на европейски регламент, приет през 2019 г. Регламентът е свързан с определянето на компетентността на органите на държавите членки, които имат право да разглеждат дела за прекратяване на брак, дела за родителска отговорност, както и допълващите правила, които се прилагат от държавите членки в случаите, когато се разглеждат молби за връщане на деца, които са неправомерно отведени от една държава в друга държава. 
Промяната в ГПК е свързана с въвеждането на основните правила, въведени с регламента за изпълнение на решения за родителски права и за връщане на деца, както и за мерки за закрила. С текстовете се урежда и процедурата за разглеждане на молби за връщане на деца, които са неправомерно отведени от държава членка. Целта на измененията е българският съд да разглежда по-бързо и по-качествено тези случаи, обясниха от Министерство на правосъдието. 
За да бъдат въведени изискванията на регламента, е предвидена промяна в Кодекса за международно частно право, според която българските съдилища следва да започнат да се произнасят изрично затова, че те имат международна компетентност. Целта на измененията е да бъдат предотвратени спорове, защо българският съд изобщо се е  произнесъл. Практиката на Министерство на правосъдието показва, че масово съдилищата изрично пишат защо са компетентни. По този начин се запазва правото на съда да се произнася и се избягват спорове, заявяват вносителите от Министерство на правосъдието.