Основната цел на проекта INTERSYC II е развитието на методите за защита на деца в опасност, както и подобряването на нивото на здравна и социална грижа. Това каза Йоана Макри от гръцката НПО "Усмивката на детето", която участва в Петата трансгранична конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“на БТА днес в Солун. Паралелно ще се проведе и форум в Благоевград.
Проектът INTERSYC II (Интегрирани териториални взаимодействия за здравето и закрилата на децата II) е продължение на INTERSYC I, реализиран в периода 2013 – 2015 г. Макри обясни, че проектът се изпълнява в района на Централна Македония, на Източна Македония и Тракия, както и в региона на Благоевград в периода 5 септември 2017 г. до 4 декември 2023 г., а неговата стойност е 1 717 193,07 евро, както уточни тя. Макри посочи, че проектът включва четири направления – защита на деца в опасност чрез промотирането на европейски методи; подобряване на здравната грижа; подобряване на социалната грижа; подкрепа, свързана с пандемията от ковид. 
Профилактични прегледи, насочени към децата в нужда, се проведоха в пограничните райони на Гърция и България. Прегледи бяха направени на 6828 деца от Гърция и България – на 3282 деца от Гърция и на 3546 от България в мобилни медицински центрове, отбеляза Макри. 
Тя посочи, че са направени обучителни семинари с фокус върху европейската гореща линия за изчезнали деца на представители на полицията, на социални предприятия, учители и други. Проведени са и обучения по първа помощ, а така също и кръводарителни кампании по време на ковид пандемията в сътрудничество с местните власти и болничните заведения в пограничните райони на Гърция и България. Макри обясни, че освен това е предоставена и психологическа и социална помощ на децата и семействата, засегнати от пандемията от Ковид–19. 
Проектът постигна някои от следните резултати: осигуряване на незабавна помощ в случаите на изчезнали деца чрез европейската система за сигнализиране за изчезнали деца и Amber Alert; адресиране на значителни проблеми като трафика на деца, подкрепа на семействата в кризисни ситуации и осигуряването на здравна грижа; изграждането на по-близко сътрудничество между правоприлагащите органи на двете държави; превенция от развитие на болести сред децата, посочи още Макри. 
Благодарение на тези проекти имаме ресурси, за които не сме си и мечтали, каза Костас Янопулис, основател на гръцката НПO “ Усмивката на детето” който се включи чрез видеовръзка в конференцията.