Александър Кондов е ученик в 9 клас в АЕГ "Гео Милев" с класен ръководител Галена Александрова. Той е председател на Младежкия парламент и заместник-председател на Ученическия съвет в гимназията си. В същото време е и активен член на клуба по дебати.
Александър има интереси в младежката активност, ученическото самоуправление и изкуството.

Тази година е одобрен за Програма за обмен на ученици Кенеди-Лугар (YES) в САЩ. Тя насърчава културното многообразие, работи в посока развиване на лидерските умения, насърчава разбирането на процесите в гражданското общество.