Теодора Гайтанджиева е главна медицинска сестра на УМБАЛ „Медика Русе“. Когато през 2017 г. се присъединява към екипа на болницата, тя има зад гърба си сериозен стаж и постижения в професията. Завършва специалност „Медицинска сестра“ в ПМИ „Ив. П. Павлов“ - Русе през 1994 г., през 2008 г. придобива степен „бакалавър“ , а 2 години по-късно вече е магистър по „Управление на здравните грижи“ от Медицински университет - Плавен. Теодора Гайтанджиева е сертифицирана инсултна сестра, преподава на студенти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. Лектор е на редица национални и международни конгреси.

- Сесията на сестрите по време на симпозиума „Пролетни хирургични дни“ тази година предизвика голям интерес. Колко важни са сестрите в лечебния процес, сестра Гайтанджиева? 
- Сестрите са изключително важни. Те оказват грижи на деца и възрастни, когато са в операционни зали или полагат здравни грижи за възстановяването на пациентите, когато дават здравни съвети, когато работят самостоятелно или в екип. Те са най-близо до нуждаещите се от оздравяване. Ние сме тези, които лекуват, обличат, хранят, къпят, утешават, плачат, смеят се, обичат. Днес във времето на бурно развиващите се технологии и модерна техника, техният професионализъм, състрадание, смелост, отговорност и най-вече човеколюбие са още по-нужни. Така че сестрите са изключително важна част от диагностично-лечебния процес, не само в хирургията, но и във всички останали направления на медицината. На този форум чухме искрените думи на благодарност и високата оценка, която дадоха за нашата работа водещи специалисти в областта на хирургията - проф. Огнян Хаджийски и проф. Пенка Стефанова. Това ни показа, че
ние вече отдавна не сме „невидимите“ сестри
че вече сме забелязани и оценени. Ние сме жизненоважна част от екипа.
- Лекарите оценяват ролята на сестрите и на останалите специалисти по здравни грижи, но младите хора имат ли желание да практикуват тези професии?
- За съжаление, не е такова, каквото би ни се искало. Причините са много. Но силно се надявам, че с предприемането на нужните стъпки от страна на държавата и на самото общество, професията ни отново да стане привлекателна за младите хора. 
И все пак, сред присъстващите на „Пролетни хирургични дни“ имаше и доста студенти, което е чудесно, защото те имаха възможност да се запознаят с доста иновативни методи на работа в професията. Ние, в „Медика“, много работим със студенти и това дава плодове. 
Но в здравната система все още има недостиг на млади кадри и мнозина от тези, които я крепят, са бели врани, ентусиасти, които напук на всички неуредици държат да продължат да си вършат работата. Нашата  професия е предимно с душа.
Трябва да я работиш със сърце, другите неща се научават
- Споменахте, че на форума са изнесени нови, иновативни методи и практики от работата на медицинските сестри. Споделете някои от тях, които се прилагат в „Медика“.    
- Медицината се развива, във времето се появяват нови неща, които улесняват нашата работа, диагностиката става по-бърза и по-прецизна, лечението съответно - по-ефективно. Освен че новостите подобряват и облекчават работата на лекари и сестри, те са предимно в полза на пациентите.
V.A.C терапията например не е толкова нова методика за лечение на рани, но това, което презентираха колегите от хирургията на УМБАЛ „Медика Русе“, е иновативно използване на вакуумната терапия с негативно налягане върху раневата повърхност. При нас е използвана ендолуминалната вакуум терапия (EVAC), това е
нов подход, който може да спаси живота на пациентите
и да подобри качеството му. При прилагането му от сестрите се изискват определени компетенции. 
Бих искала да обърна внимание и на минимално инвазивните методи, с които можем да лекуваме разширени (варикозни) вени, тъй като почти половината от населението e засегнато от това заболяване. Най-щадящи и с добри резултати са склеротерапията и лазерната аблация. 
Сестрите имат важна роля и при образно базираната вакуум асистирана биопсия при заболяване на млечната жлеза. Това е минимално инвазивен метод за диагностика на преканцерози и начален стадий на рак на гърдата. 
С голям интерес бе изслушана презентацията „Организацията на хирургичния процес при виртуално планирани микросъдови реконструкции в лицево-челюстната област“. Бе представен клиничен случай от практиката на колегите от Централна операционна на УМБАЛ „Медика Русе“. Естественото продължение бе и докладът за предоперативната подготовка и следоперативните сестрински грижи при пациенти в реконструктивната лицево-челюстна хирургия, представен от екипа на Централна реанимация и Отделението по лицево-челюстна хирургия. 
Презентацията за ролята на специалиста по здравни грижи при поставяне на пъпен катетър на новородено също беше с голяма информативна стойност. Тя бе представена от екипа на Отделението по неонатология към УМБАЛ „Медика Русе“.
- Развитието на медицината, усвояването на нови методи на диагностика и лечение, работата с нова апаратура със сигурност изискват непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията. Каква е политиката на „Медика“ в това отношение? 
- Ние сме благословени, че работим в тази болница, съвсем искрено го казвам, защото политиката на Лечебни заведения „Медика“ е персоналът да бъде постоянно обучаващ се.
Нашите медицински специалисти са непрекъснато насърчавани да се развиват и да учат
Участваме не само в постоянни вътрешни обучения, а и в национални форуми. Освен лекарите, сестрите и специалистите по здравни грижи също се изпращат на курсове, за да могат да работят с новите технологии, да прилагат нови методики. Развитието и квалификацията на персонала е приоритет. „Медика“ е високотехнологична болница и в нея работят изключително компетентни и добре обучени специалисти. 
- Като се има предвид, че у нас не се раждат достатъчно деца, грижите към новородените са от голямо значение. Каква е спецификата на сестринските грижи за тези деца? 
- „Медика“ наистина обръща голямо внимание на детското здраве, особено в Отделението по неонатология. Изключително различна е грижата за децата и за възрастните хора. При новородените много скоростно се развиват определени болестни състояния, съответно проследяването е много важно, а реакцията трябва да е бърза и адекватна. Специфика има и при недоносените деца, което изисква конкретна подготовка и опит на сестрите. 
- Има ли в „Медика“ възможност за специализация на сестрите?
- Нашата болница е акредитирана в специализацията на сестрите в следните специалности: анестезиология и интензивна грижа, спешна медицинска помощ, превързочна и операционна техника и специфични грижи при онкологично болни пациенти. И ще продължим да надграждаме. Ние сме първата болница в България, която извън болниците към медицински университети, е акредитирана за това.
Практическото обучение е при нас, в „Медика“, а теоретичната подготовка - в медицински университет
 - Вие самата преподавате във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. Какво е нивото на подготовка на студентите и на взаимоотношенията между тях и Лечебни заведения „Медика“? 
- Виждам надежда във всеки един студент, надежда, че професията ни ще се възроди. Момичета и момчетата, които идват в УМБАЛ „Медика Русе“ по време на следването си са с ясното съзнание, че работното им ежедневие ще е изключително натоварено, но отплатата, която виждат в очите на пациентите няма цена.  Обучението във Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Русенския университет е на много високо ниво. Студентите, които завършват тази специалност, са изключително добре подготвени. Голяма част от медиците на Лечебни заведения „Медика“ са преподаватели във факултета, което само по себе си говори, че ние влагаме големи усилия студентите да усвояват нужните знания. Хубаво и зареждащо е това, но и много отговорно. Прекрасно е, когато видиш, че човекът, на когото си дал знания, започва да се реализира.
Голяма част от момичетата и момчета, които работят в нашата болница, са мои студенти
Много от старшите сестри, които са успешни и реализирани, също са били мои студенти, което за мен е изключителна гордост. Истината е, че освен медицинските си познания, хората в нашата професия развиват много други умения, полезни и в живота. 
- Това означава ли, че един голям процент от студентите в медицинските специалности в Русенския университет, започват работа в „Медика“? 
- Да, много започват да работят при нас. По време на обучението си студентите обикалят базите за обучение на студенти и специализанти, каквато е „Медика“. Минавайки през нашата болница и срещайки се с нашите преподаватели, „Медика“ е предпочитана. Мога да кажа с гордост, че ние сме млада болница,
около 80% от екипа на нашата болница са млади хора
Говоря за специалистите по здравни грижи, които са средна възраст около 35 години, някои от тях са наскоро завършили и започнали работа при нас.  
- Като говорим за бъдещето на вашата професия, кажете какво ви запали за нея и какво ви дава сили да продължавате да работите толкова отдадено?
- Може да прозвучи тривиално, но аз безкрайно много си обичам професията и по тази причина продължавам да я практикувам 30 години. Някои могат да кажат, че така се говори, но това не са само красиви думи. Ако не работиш със сърце и желание, ако не влагаш душата си в нея, няма как да оцелееш в трудното ни работно ежедневие. Всеки случай, с който се сблъскаш по време на работа, те докосва по някакъв начин и остава отпечатък в душата ти. Ние ежедневно даряваме част от себе си на пациентите.
Професията ни е много отговорна и изискваща, тя няма аналог
защото ние винаги сме на педал, както се казва, „очаквай неочакваното“, т.е. във всеки един момент трябва да се случи нещо, което изисква мигновена реакция.
- Знаем, че психологическата подкрепа е много важна в процеса на оздравяването, но често пациентите са уплашени, нервни, раздразнителни. Как се справяте в такива ситуации? 
- Психологическата настройка е изключително важна.  В процеса на обучение лекарите и сестрите се запознават и с психологията на болния човек - как трябва да реагираш в различни ситуации, така че ние сме обучени. Но доста често, когато попаднем в конфликтна ситуация с пациент или негови близки, ние много разчитаме на професионалната помощ на нашите психолози. Психолозите на „Медика“ работят с персонала, когато той има нужда от техните съвети, но отделно и с пациентите, когато те трябва да преодоляват трудни диагнози, операции и продължително лечение. Те участват в тиймбилдингите на отделенията, които се организират често в нашата болница, и са гаранция за сплотяването на екипите. Абсолютна работа в екип! Екипът - това сме всички ние!

Мартин ГЕОРГИЕВ