Реализирането на водния проект на община Бяла на обща стойност над 41 милиона лева забуксува заради пусната жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Жалбоподател е Обединение „СПК-ППМ“, което атакува избора на победител за изпълнение на „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе - Етап I“. Поръчката за техническата помощ, която се обжалва, е на стойност от около 432 000 лева.
„И определеното за победител обединение, и обжалващото са от Шумен. За нас е по-добре да се обжалват поръчките и в крайна сметка да се произнесе съдът, чиито решения ще спазваме“, каза за „Утро“ кметът на Бяла Кольо Келерджиев.
8 оферти са подадени за тази част от реализирането на мащабния воден проект, който се финансира по ОП „Околна среда“. Те са оценени от комисия с председател зам.-кмета на Бяла Любомир Спирдонов. Проектът за водния цикъл трябва да приключи след 2 години. Предвижда се да бъде подменена водоснабдителната и канализационна мрежа и да бъде изградена пречиствателна станция.