Конкурс за отдаване под наем на корпус „Л“ от Доходното здание, в което сега се намира ресторант „Хепи“, ще бъде обявен от Общината. Имотът стана общински с решение на Министерски съвет от тази година. Промяната на собствеността налага новата процедура. Предложението на кмета Пламен Стоилов за конкурсната процедура и нейните условия влизат за одобрение на сесията през юни.
Началната месечна наемна цена в докладната на кмета е 4417.20 лева с ДДС. Освен това от бъдещия наемател се изискват минимум половин милион лева инвестиции в обекта, като от 300 000 трябва да бъдат вложени през първите 18 месеца на договора. Общината залага и условие за отделяне на поне 12 000 лева годишно за култура и спорт. Заявените работни места също ще бъдат от значение при определяне на победителя.
Ресторантът в Доходното здание ще бъде отдаден за срок от 10 години, като срокът е съобразен с изискването за сериозни инвестиции.
Корпус „Л“ се състои от два етажа, първият със застроена площ 303 кв. метра, а вторият - 288 кв. метра. Има и маза от 144 кв. метра. Кметът Пламен Стоилов коментира, че подобно на Халите и имотът в Доходното здание се нуждае от сериозен ремонт, особено мазите, които били занемарени.
В началото на 2013 година Министерски съвет заедно с корпус „Л“ прехвърли на Общината и корпуса, в който се намира арт кафенето. И за кафенето вероятно ще се предложи подобна процедура. Кметът коментира, че не е привърженик на идеята в този имот да се настани Туристическият център, тъй като това би лишило Общината от финансов приход. Стоилов напомни, че докато бяха държавни двата корпуса, наемите от „Хепи“ и арт кафенето са влизали в бюджета на театъра. След промяната на собствеността общината е компенсирала театъра с идентична сума от своя бюджет. Затова от тази гледна точка е изключително важно двата имота да й носят приход.