Нова противопожарна система пусна в експлоатация русенският производител на бои и лакове „Оргахим“. След като преди година и половина пожар унищожи цехът за смоли на предприятието, сега технологията за противопожарната безопасност на сградите и съоръженията е разработена съвместно със „Синхрон-С“ ООД, „Сименс България“ и „Сименс Швейцария“.
„Оргахим“ е класифицирана като сграда с висока опасност в производството. Това обуславя необходимостта от взимане на редица мерки, както и изграждане на противопожарни системи с максимални изисквания за безопасност. При избора на метод за пожарогасене ръководството на компанията се спря на един от най-иновативните методи за гасене с „водна мъгла“.
Технологичните условия в „Оргахим“ са позволили да бъде извършен реален тест на инсталацията, който е потвърдил възможността за много ранно засичане на пожара (10-30 секунди) чрез едновременно следене на три независими параметъра - температура, скорост на нарастването й и наличие на IR лъчение, отделяно при горенето. Високото налягане на „водната мъгла“ (100-140 бара) дава възможност за стартиране на ефективно гасене в рамките на първите секунди след откриване на пожара и евакуирането на персонала. Пуснатата под налягане водна мъгла бързо се преобразува в пара, която запълва изцяло пространството.
В момента ръководството на компанията анализира възможността за внедряване на инсталации за пожарогасене с водна мъгла и в други цехове.