Министър Калин Стоянов подписа Стратегическа рамка за сътрудничество между ЕК, Агенциите на ЕС и България с комисаря по вътрешни работи Илва Йохансон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Приносът и проактивната ангажираност на България са неделима част от съвместните европейски усилия за адресиране на миграционните предизвикателства и по-доброто функциониране на Шенген, подчерта комисар Йохансон, цитиран от пресцентъра на МВР. Документът извежда ключови въпроси в областта на управлението на миграцията и границите. Стратегическата рамка ще даде възможност за  продължаване на структурираното сътрудничество между България, ЕК и европейските агенции в ключови области – гранично управление, убежище, връщане и полицейско сътрудничество. Ще бъде подпомогнат и процесът на подготовка на българските институции за прилагане на новото европейско законодателство в областта на миграцията и убежището. Приетата рамка за сътрудничество е продължение на успешния съвместен Пилотен проект, който подпомогна значително компетентните български органи и направи по-видими дългогодишните постоянни усилия на страната ни за поддържане на високо ниво на сигурност на външните граници на ЕС, превенция на нелегалната миграция и вторичните движения. Същевременно документът отчита новата роля на България във функционирането на Шенгенското пространство. Днес Комисията стартира и ново специфично действие за финансиране от 85 млн.евро по Инструмента за управление на границите и визите (BMVI) 2021 – 2027 г. за подобряване на националните способности по външните граници на ЕС. България и Румъния вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране за разширяване или надграждане на съществуващите системи за наблюдение на границите; закупуване на транспортни средства, включително с възможност за термовизия; закупуване на оперативно оборудване като камери за откриване на движение и термовизионни камери и разработване или надграждане на системи.
БТА припомня, че днес министърът на вътрешните работи Калин Стоянов участва в Брюксел в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи, в чиито рамки е приемането на Стратегическа рамка за сътрудничество между България и Европейската комисия (ЕК) в продължение на успешния Пилотен проект от 2023 г.
Сред акцентите в дневния ред от заседанието днес са въпроси, свързани с Шенгенското пространство, с предоставянето на убежище и миграцията.