Равнището на безработица в област Добрич през януари 2024 година е 6,25 процента, съобщават от Дирекция "Бюро по труда“ – Добрич. От там уточняват, че броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3767, което е с 387 души повече спрямо декември 2023 година, когато те са били 3380 души. В сравнение с декември 2023 година, когато е била 5,61 на сто, се отчита увеличение от 0,64 процентни пункта в равнището на безработица. 
В град Добрич регистрираните безработни през месец януари са 1262, със 117 лица повече спрямо предходния месец, когато са били 1145. Равнището на безработица в града е 3,82 процента, като се отчита увеличение спрямо предходния месец с 0,35 на сто.
На работа през януари 2024 година в област Добрич са постъпили 320 безработни лица. 318 са устроени на работа на първичния трудов пазар. Две лица са устроени на субсидирани работни места по програми за заетост. През месеца в трудова заетост са устроени 36 младежи на възраст до 29 години, както и 23 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През януари 2024 година в бюрата по труда от областта са заявени 280 работни места на първичния пазар на труда. Най-много са от сферата на преработващата промишленост, търговията, хотелиерството и ресторантьорството. След тях се нареждат секторите услуги и селско стопанство. 
По данни на Националния статистически институт, Териториално бюро "Североизток", отдел "Статистически изследвания" - Добрич в сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 21-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2900 лв., Варна - 1966 лв., Враца - 1965 лв., София - 1946 лв. и Стара Загора - 1909 лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1543 лв. при 2123 лв. за страната.