Тракийският университет e домакин днес на конференция на тема "Преход на възможностите – Стара Загора", която е организирана от Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) съвместно с "Бранд Медия България". 
По време на форума бяха представени и резултатите от социологическо проучване, изготвено през ноември м.г. от Изследователски център "Тренд", което цели да покаже нивото на осведоменост на местните граждани относно политиката на сближаване, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа, и идентифицира какви са нуждите и опасенията на хората в региона на Стара Загора с оглед на предстоящите промени. Изследването обхваща 1000 пълнолетни лица от областта, като е осъществено чрез преки полустандартизирани интервюта.
Според представените данни 67 на сто от анкетираните са заявили, че са чували за т.нар. "зелена сделка", а 27 на сто обясняват, че не знаят за нея. Едва 5 процента от гражданите допълват, че са "напълно информирани" по въпросите със зеления преход, 34 на сто се чувстват "по-скоро информирани", а почти равен брой (30 на сто) са "по-скоро неинформирани". Една четвърт от запитаните (25 на сто) заявяват, че са "изцяло неинформирани".
Най-голям е делът на тези, които свързват "зелената сделка" с по-чист въздух и опазване на околната среда - 43 на сто, следвани от "затваряне на ТЕЦ-овете" и "загуба на работни места", съответно 38 на сто и 25 на сто. Най-голямото притеснение на мнозинството от хората, свързано с предстоящите промени и прехода към въглеродно неутрална икономика, е загубата на работни места. Toва е посочено от 76 на сто, на второ място е висока цена на електрическата енергия - 68 процента.
"Ние сме домакини на форум, който е изключително важен не само за нашия регион, но е значим и за цялата страна, независимо от това как дефинираме предстоящата промяна и доколко тя е справедлива, устойчива, иновативна или високотехнологична. В Стара Загора и в Тракийския университет се обучават близо 11 000 студенти. Това са нашите деца от региона, страната и от още 56 държави. Това означава, че те са харесали града, университета и виждат перспектива за тяхното развитие, професионална реализация и създаване на семейство. По тази причина ние се чувстваме изключително отговорни да осигурим поне минималното необходимо условие това да се случи", разказа заместник-ректорът на старозагорската Алма матер Дарина Заимова.
"Приветствам тази инициатива за провеждане на такива форуми, тъй като обществото ни наистина има нужда от повече информираност за това какво представлява преходът и какво представляват европейските фондове", каза в началото на срещата областният управител Ива Радева. Тя допълни, че област Стара Загора е най-уязвимият и най-засегнат регион от т.нар. преход към неутрална по отношение на климата икономика, защото съществена част от високия, спрямо други региони, стандарт на живот с икономически показатели и заетост се дължи именно на въглищната енергетика.
"Това, което някои считат за негатив и катастрофа, други го виждаме като предизвикателство и нови възможности, и може да се окаже предимство за региона. Нашата работа в момента е да накараме все повече хора да мислят по този начин. Област Стара Загора предвид стратегическото си положение предлага добра инфраструктура, развита индустрия и то не само в енергетиката, но и в културата, минералните извори, туризъм, земеделие и има потенциал за развитие", каза още тя.. Радева припомни, че град Стара Загора беше отличен в две категории в класацията за "Европейски градове и региони на бъдещето", Стара Загора зае престижното второ място в топ 10 в категория "Малки европейски региони на бъдещето 2024 по разходна ефективност".  
"Оттук нататък задължение и отговорност е да затвърдим и развием това представяне. Ние имаме всички предпоставки за това. Ново за България и почти единствено за регион Стара Загора е изпълнението на Териториалния план за развитие, който беше одобрен в края на м.г. и по който се очакват за Стара Загора да бъдат привлечени около 1,6 млрд. лева. Това е част от кохезионния фонд и с него ще се финансират познатите ни програми и политики за сближаване", коментира Ива Радева. 
По време на събитието искаме да изясним какви са възможностите за възможно най-плавен и безболезнен преход към въглещно неутрална икономика, както и да продължим да информираме и ангажираме местната общност в диалога за трансформация на икономиката към въглеродна неутралност, да повишим осведомеността и да представим положителните резултати от мерките на политиката на сближаване в област Стара Загора, посочиха организаторите.
Събитието е част от европейския проект "Преход на възможностите", чиято цел е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.