Експерти от България, Испания и Италия обсъждат в два поредни дни мерки за опазване и възстановяване на дюните. Инициативата е на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), като европейската експертна мисия се реализира в рамките на механизма Peer To Peer (Р2Р) на Европейската комисия (ЕК) за подпомогне на държавите членки в справянето с предизвикателствата при прилагането на европейското екологично законодателство и подобряване на своите екологични резултати чрез споделяне на знания и добри практики. Това се посочва в информация, публикувана на сайта на МОСВ. Поканени за участие в дискусиите, започнали днес, са и представители на научната общност в България.
„През последните 60-70 години загубихме много дюни. Водим голяма битка със собствениците, строителните фирми и други заинтересовани страни от статута на тези територии“, заяви министър Юлиян Попов. Опазването на дюните е водещ приоритет за МОСВ, увери той.
Искам да поздравя българските колеги за наскоро изработената методика за картографиране и определяне на границите и типа пясъчни дюни, каза Роберто Диаз Санчез, експерт по крайбрежни зони в Министерството на науката, иновациите и университетите на Испания. Изхождайки от нашия опит, оценяваме колко сложен е процесът за разработване на такава методика, добави той.
Ние също имаме нужда от подкрепа в определени зони, в които има различни собственици, участие на местно самоуправление, които се организират така, че да блокират целия процес“, заяви Луиджи Киприани, експерт по геоморфология към дирекция „Опазване на почвите и гражданска защита“ в регион Тоскана, Италия.
От МОСВ очакват чрез споделянето на чуждестранен опит и практики да се подобри редът и начинът на управление на българските територии, в които попадат пясъчните дюни, както и да се подобри процесът на опазването им и да се потърсят балансирани решения за устойчивото ползване и възстановяване на дюните.
В края на януари министър Попов обяви одобрената от него методика за картографиране и определяне на границите и вида на дюните.