Постоянна експозиция "Стари занаяти" приема посетители в читалище "Светлина" в кюстендилското с. Ръждавица. Изложбата е труд на многогодишна работа по издирване, събиране и откриване на стари занаяти. "Всяка изложба може да се гледа, хората да се снимат, но тук всеки може да седне и да изработи нещо", казаха от читалището. 
Експозицията беше реализирана по проект "Възродените традиции на Краище – фактор за устойчиво икономическо развитие", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия през 2015 година. Почти десет години по-късно, тя все още се радва на посетителски интерес и дори продължава да се обогатява. 
В изложбата са представени автентични грънчарско колело, стан за тъкане, дърводелски тезгях за изработка на икони. Специално място в експозицията е отделено и на изработката на конопени ризи и тъкани, занаят, застъпен в миналото в населеното място и района.
"Изложбата е учредена с помощта на Занаятчийската камара в Кюстендил и културният център в Сурдулица, Сърбия и е финансиран от Европейския съюз. Предметите, които сме експонирали представляват интерес най-вече за децата, защото те не са виждали такива неща", разказа Галина Димитрова от читалище "Светлина" в селото.
През първата половина на 20-ти век, когато село Раждавица е наброявало близо 1300 жители, много от тях са били грънчари, ковачи, кошничари, винари.
"Изложбата прерасна в по-голяма и се надгражда през годините, благодарение на местните хора", каза Борислав Крумов от местното сдружение "Роден край".
Малцина са днес майсторите в Кюстендилско, които практикуват занаятите от миналото. Но изработените от ръцете на старите занаятчии изящни предмети са съхранени и запазени и до днес.