Шест концепции за интегрирани териториални инвестиции в размер над 52,8 милиона лева са планирани във Варненския регион, съобщи управителят на Областния информационен център в крайморския град д-р Виктория Николова. Тя уточни, че концепциите са преминали първия етап на оценка, която се извършва по една от процедурите по програмата „Развитие на регионите“.
Интегрираните териториални инвестиции са новост, която навлиза през настоящия програмен период, уточни Николова. Тя каза, че чрез този инструмент за реализирането на проекти в Североизточния регион на страната са заделени над 674 милиона лева. В обхвата на региона попадат областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 
Община Варна е водещ партньор по концепция, която включва 12 проектни идеи на 11 партньори, каза още Николова. По думите ѝ планираните инвестиции са за над 40,4 милиона лева. Партньори по тях са общините Аксаково и Шабла, както и университети и представители на бизнеса. Сред планираните дейности са реставрация на археологически обекти, ремонт на Летния театър във Варна, мерки по енергийна ефективност в обществени сгради.
Своя концепция е разработила професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ в крайморския град. В нея са планирани пет проекта на обща стойност близо 2,7 милиона лева. В концепцията са предвидени разширяване на дуалната система на обучение, ремонт на ученическото общежитие, организиране на кариерни изложения.
Две от концепциите във Варненско са в Община Дългопол, която ще си партнира с Велики Преслав и Смядово. Планираните проекти са за създаване на мобилен медицински кабинет, на нови туристически продукти, съхраняване на природното наследство, превенция от наводнения по поречието на река Камчия. 
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна също фигурира в концепция, допълни Николова. По думите ѝ предвиденият проект, чиято стойност е близо 6,9 милиона лева, е за сеизмичното укрепване и подобряване на енергийна ефективност на сградата на дирекцията. 
Сега предстои Областният информационен център да проведе обществени обсъждания по разработените концепции, посочи Николова. Освен това ще бъдат направени и анкети с граждани дали планираните проекти получават широка подкрепа.
В Дългопол обществените обсъждания ще се проведат на 6 март. Срещите във Варна ще бъдат на 11 и на 14 март, в Юнашкия салон в града.