Центърът за спешна медицинска помощ в Добрич получи нова високопроходима линейка по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център – Добрич (ОИЦ). Специалният автомобил, с който се сдоби Центърът за спешна медицинска помощ в Добрич, е със задвижване 4х4 и с цялото необходимо оборудване.
Основната цел на проекта е обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна - спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 170 филиали (ФСМП) и шест изнесени екипа, допълват от ОИЦ.
В изпълнение на проекта ще бъде осигурен качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска помощ (СМП) на гражданите на страната и пребиваващи на нейната територия в изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. и Националната здравна карта.  
В началото на годината филиалът за Спешна медицинска помощ в Банско също се сдоби с нова линейка, която отговаря на съвременните критерии за предоставяне на бърза медицинска помощ, съобщиха тогава от общинския пресцентър. 
В края на декември миналата година премиерът акад. Николай Денков връчи ключовете на пет високопроходими линейни на началниците на Центровете на спешна медицинска помощ в София, Пазарджик, Благоевград, Шумен и Смолян. Линейките са първите пет от общо предвидени 42 високопроходими линейки, осигурени по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.