Област Сливен се нарежда на 19-о място в страната по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. Това съобщиха от Статистическото бюро "Югоизток". Тя е 1582 лв., при 2123 лв. средна за страната. В предходното тримесечие областта е била на 20-о място.
През периода средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 5,8 на сто, като за обществения сектор бележи ръст с 13,2 на сто и достига 2126 лв., а в частния нараства с 0,5 на сто, достигайки 1332 лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 15,8 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.
Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите "Добивна промишленост", "Образование" и "Държавно управление".