Община Димитровград прибра за съхранение 19-те варела с неустановени химически отпадъци, установени край пътя от общинския център за село Крум, по които вчера следобед Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково предприе проверка, съобщи екологът на общината Пламен Митков. Според него става дума най-вероятно за боя.
Както вече съобщихме, експерти от РИОСВ направиха оглед на място на съдовете без обозначения и взеха за анализ проби от разлятото неизвестно вещество. Варелите ще се съхраняват на площадка на общината, увери Митков. По негови думи разливът от двата варела с нарушена цялост днес ще бъде събран с най-горната част от почвения слой.
Митков изрази и надежда полицията да успее да установи извършителя, което според него няма да е трудно. Ако това обаче не стане, администрацията ще бъде принудена да заплати за предаването за утилизация на химикалите на лицензирана фирма.