По време на извънредно заседание Общински съвет – Поморие прие Декларация, с която общинската администрация и съветниците изразяват несъгласие относно приетия Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) в морските пространства. Документът подкрепя становището на местните браншови организации срещу рамката. 
"Безспорна е нуждата от алтернативни енергоизточници, безспорно е и обстоятелството, че е налице вятърен потенциал на морските пространства, но разполагането на съоръжения за вятърни мощности в морето може да навреди на морската среда, на екосистемите, а също и на летните водни атракциони. Това ще рефлектира върху дейността и доходите на жителите на община Поморие: на хората, чийто основен поминък е риболовът; на местните хотелиери и ресторантьори, на семейните хотелчета и местата за настаняване, които разчитат основно на български и чуждестранни туристи, дошли на почиват на спокойно и приветливо място“, коментира кметът Иван Алексиев, цитиран от пресцентъра на община Поморие. 
Подкрепяме позицията, че възобновяемите енергийни източници в морето ще окажат изключително негативно влияние върху птици, морски бозайници, морска и дънна фауна и ще съсипят риболова и биоразнообразието в крайбрежните зони на Черно море. Това от своя страна ще доведе  и до преки загуби за бюджета и ще нанесе щети върху туризма и върху поминъка рибарство, се посочва в декларацията, внесена от председателя на Общинския съвет Адам Адамов. 
В нея се настоява Законът за енергията от възобновяеми източници в морските пространства да бъде преразгледан и да се вземе под внимание становището на общинската администрация и съветниците като пряко заинтересована страна. Документът ще бъде изпратен до председателя на Народното събрание на Република България и председателите на парламентарните групи. 
Припомняме, че кметът на Созопол Тихомир Янакиев и общинските съветници в крайморската община също изразиха негативно становище, относно ЗЕВИ в декларация до Министерския съвет. Заедно с браншовите организации в областта на туризма и рибарството и общинските съветници в Созопол, настояват законопроектът да бъде оттеглен или в него да бъде разписан ясен текст, че риболовните и туристически зони се изключват от зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България.