Изложбата "Българите в Западните Балкани през XIX – XXI в." ще бъде показана в галерия "Старата череша" село Раждавица, съобщи Борислав Крумов - председател на местното сдружение "Роден край". Откриването на изложбата е на 1 март.
Фокусът на експозицията е поставен върху миналото и настоящото на българите, населяващи четири държави – Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия, разположени в част от територията, добила геополитическа популярност в съвремието като "Западни Балкани". Акцентите в нея обхващат времето от първото десетилетие на ХІХ в., когато се поставя началото на борбата за българско църковно-училищно дело с първите духовни огнища и културно-просветни средища, през националноосвободителните борби и войните за освобождение и обединение, до нашето съвремие. Представените материали са от областта на историята, езика, етнодемографията, културата и традициите на българите в региона – важни свидетелства за съхраняване и поддържане на националната идентичност и памет.
Изложбата е по проект "Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)" към фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката и е продукт на учени от БАН. Резултатите от проекта  бяха представени в  Националния пресклуб на БТА в Кюстендил.
Поканени са балканци, който обичат балканския бит и култура, който ни обединява, а не ни разделя. Да погледнем заедно, към бъдещето на общото ни европейско семейство, каза Борислав Крумов.