Извънредното заседание на Столичния общински съвет приключи, общинските съветници приеха всички точки в дневния ред. 
На днешното заседание присъстваха всички общински съветници. Бяха разгледани и приети три доклада. Първият е на кмета на София Васил Терзиев относно участие на районните администрации в проекти по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Този доклад беше приет с 50 гласа "за". 
Вторият доклад, който общинските съветници приеха с 54 "за" и един "въздържал се", е на зам.-кметовете Надежда Бобчева и Никола Барбутов относно кандидатстване на Столичната община по програма „Околна среда“ за отпускане на средства за инвестиции в техническото подобряване на системата на Зоологическата градина. 
Третият доклад, вписан в дневния ред и приет с 58 гласа "за", е отново на зам.-кмета с направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" Никола Барбутов за това Столичната община да има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма „Техническа помощ“.
Общински съветници обясниха, че е било много важно тези доклади да бъдат приети, защото сроковете им за участие изтичат.