Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по „Външни работи“ и „Търговия“, което се състоя в рамките на 13-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията. 
На заседанието министрите, отговарящи за търговията в държавите членки на ЕС, обсъдиха и приеха предложенията на Съвета в различни области, които трябва да бъдат подкрепени от страна на ЕС по време на конференцията.
В своето изказване по време на заседанието министър Богданов посочи, че от изключителна важност за надеждността на СТО е 13-ата Министерска конференция да постигне съдържателен пакет договорености, който да обхване най-належащите за решаване въпроси, както и да зададе необходимите политически насоки за бъдеща работа относно реформиране и модернизиране на организацията. По думите му от ключово значение е ЕС да продължи да заема конструктивна позиция и да играе водеща роля в процеса на укрепване на многостранната търговска система, засилване на доверието към СТО и затвърждаването на нейната роля в условията на икономическа и геополитическа криза.
„За да е успешна конференцията, за нас е от значение да бъдат постигнати балансирани резултати в оформилите се като приоритетни за ЕС области, сред които са системата за уреждане на спорове, където най-вече следва да се договори ясен ангажимент за продължаване на преговори за реформиране на апелативния орган, продължаване на мораториума върху облагането с мита на електронните трансмисии и даване на насоки за провеждане на дискусия по търговия и индустриална политика“, заяви икономическият министър. 
Заедно с всички присъстващи министри на търговията от ЕС министър Богданов взе участие и в събитие за солидарност с Украйна. На него бе потвърдена продължаващата вече две години подкрепа за Украйна след началото на военната агресия от страна на Русия.
Министър Богданов е начело на българската делегация на 13-ата Министерска конференция на СТО в Абу Даби. В делегацията участват заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев и експерти. По време на събитието се очаква да бъдат взети решения относно реформата на системата за уреждане на спорове в СТО, селското стопанство и продоволствената сигурност, въпросите на развитието и най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, реформата на СТО, електронната търговия, търговията и екологичната устойчивост, присъединяването на нови страни и по други важни въпроси, допълниха от министерството.
На 19 януари правителството одобри делегацията на България за участие в 13-ата министерска конференция. СТО призова в годишния си доклад за 2023 г., посветен на глобалната търговия, за завръщане към „глобализация", тъй като има все по-силни знаци, че е започнала глобална фрагментация. СТО акцентира върху факта, че глобалната интеграция носи много повече ползи и предупреди, че започналата търговска фрагментация застрашава растежа и развитието.