Числата от 23-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 15, 5, 23, 20, 25, 37.

II теглене: 43, 2, 30, 33, 23, 20.

---------------------

6 от 42

I теглене: 7, 6, 31, 12, 19, 20.

---------------------

5 от 35

I теглене: 8, 2, 31, 25, 9.

II теглене: 31, 11, 8, 19, 1.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 5, 9.

Печеливши цифри: 1, 1, 5.