През миналата година 83 процента от разгледаните дела във Варненския районен съд са приключени в 3-месечен срок. Това съобщиха днес от съда, цитирайки председателя му Магдалена Давидова – Янева. Новообразуваните дела са били почти 22 400.
В Гражданското отделение са постъпили близо 17 000 случая. От съда отчитат сериозно увеличение при делата за защита от домашно насилие. През годината са постъпили 344 такива, като 147 от тях са разгледани от специализираните състави и се отнасят за случаи за насилие над деца. Година по-рано производствата от този характер са били общо 303, а през 2021 г. – 238.
В Наказателното отделение на Районния съд през 2023 г. са образувани повече от 5 500 дела. Около 700 от тях са за общоопасни престъпления - държане на наркотици, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, кражби на коли. Повече от 400 са делата за посегателства срещу собствеността – кражби, грабежи, измами, обсебвания и длъжностни присвоявания. Близо една трета от производствата в отделението са административно-наказателни – 1 827. Основен дял при тях имат случаите на обжалвания от граждани и фирми на наложени им глоби и санкции от различни институции - МВР, КАТ, НАП, Комисията за защита на потребителите, Агенция “Митници“, Агенция „Държавна финансова инспекция“.