Техническият университет (ТУ) в София ще бъде домакин на работната среща "Sofia week" на представителите на деветте членове на Европейския технологичен университет EUt+: Технологичен университет - Троа (Франция), координатор; ТУ-София; Университет за приложни науки - Дармщат (Германия); Технологичен университет - Дъблин (Ирландия); Технически университет - Рига (Латвия); Технически университет - Клуж-Напока (Румъния); Политехнически университет - Картахена (Испания); Кипърски технологичен университет (Кипър); Университет в Касино и Южен Лацио (Италия).
Работната среща "Sofia week“ ще се състои от 26 февруари до 1 март. Европейският технологичен университет EUt+ е новаторски съюз на водещи технически университети, ангажирани с насърчаването на иновации, високо качество и сътрудничество в инженерното образование и изследвания в цяла Европа. Събитието е свързано с ангажимента на новосформирания европейски академичен съюз за създаване на отворена, междукултурна и интердисциплинарна академична общност, посветена на формирането на нов европейски модел на висше образование, базиран на научни изследвания.
Събитието в София ще даде насоки за справянето със сложни предизвикателства, важни за успешното бъдещо развитие на деветте университета, обединени в EUt+. Основният акцент на срещата ще бъде предоставянето на висококачествено образование и провеждането на авангардни изследвания. Форумът ще насърчи академичната общност в общи политики и обвързаност. 
Във втората фаза на интеграция, съюзът EUt+ се ангажира със създаването на съвместни образователни програми на всички нива, които ще отразяват взаимно приетите ценности и високи стандарти на образование. Част от усилията ще бъдат насочени към изграждането на капацитет на академичния състав, чрез разнообразие от мастър класове, обхващащи различни сфери - от умения за управление на проекти и развитието им в прилагане на инструменти за анализ на изследвания, базирани на изкуствен интелект. Всичко ще бъде регулирано от европейски регламенти за осигуряване на качество и насоки, чрез които да се насърчи трансформацията на националните регламенти на обучение, до достигането на високи европейски стандарти.
Отличното университетско образование изисква стабилна научна основа и членовете на EUt+ ще продължат своите постоянни усилия за получаване на комплексна оценка на научните стратегии и постигнатите резултати, учебните методологии и дейностите по трансфер на знания. Тази съвместна работа има за цел да хармонизира и разработи общ план, който ще послужи за основа на модерна стратегия за научни изследвания и иновации на съюза.
Европейският технологичен университет продължава със своите основни усилия в посока на засилване на връзките между науката и обществото чрез създаването на технологии, ориентирани към хората.
"Sofia week" ще предостави подходяща възможност за укрепване на научното сътрудничество между членовете на алианса EUt+ по пътя на трансформация на европейската среда на висшето образование. Форумът свидетелства за колективния дух, който насърчава алианса EUt+ към формирането на бъдещето на висшето образование и научните изследвания в Европа.
Официалното откриване на "Sofia week" е на 27 февруари в сградата на Националния център по мехатроника и чисти технологии, в блок 8 на ТУ-София.