Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 496 лв. по-ниска от тази за страната към края на 2023 г. Това нарежда областта на 17-о място спрямо другите области в страната по този показател, оповестиха от Териториалното статистическо бюро "Югоизток".
През последното тримесечие на миналата годна средната заплата в региона е 1627  лв., като спрямо третото тримесечие нараства с 3,8 на сто. В обществения сектор заплатите са средно 2086 лв., а в частния - 1466 лева. Средното заплащане на труда в област Ямбол за октомври е 1628 лева, ноември - 1601 лева, декември - 1650 лв.
Най-нископлатени през последното тримесечие на 2023 г. в Ямболска област са били наетите в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Транспорт, складиране и пощи", а най-високоплатените - в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Образование" и "Финансови и застрахователни дейности".
В страната за същия период най-високо е било средното заплащане в областите София (столица) - 2900 лв., Варна - 1966 лв. и Враца - 1965 лв., а най-ниско - в областите Видин - 1397 лв., Благоевград - 1417 лв., и Кюстендил - 1424 лева, сочат още статистическите данни.