Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в областния град против решение за определяне на финансова корекция на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция. 
С оспореното решение от 21 юни 2023 г. за определяне на финансова корекция, издадено от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ на бенефициента ВиК – Шумен, е определена финансова корекция в размер на 25 процента от стойността на засегнатите от нарушението и признати от Управляващия орган на програмата за допустими за финансиране разходи по сключения договор с изпълнител ДЗЗД „Кристална вода“ на стойност 20 999 999,37 лева без ДДС, представляващи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, уточняват от пресцентъра на  Административния съд в областния град и допълват, че решението не е окончателно и подлежи на касационно оспорване.
Проектът е на стойност 126 564 455 лева и е от най-мащабните, реализирани в региона през последните години. Сред дейностите по него са изграждане на пречиствателна станция за питейни води за водоснабдителната система на Шумен, за която са в ход последни съгласувателни процедури за акт 16 и се очаква да бъде пусната в експлоатация заедно с новия довеждащ водопровод от язовир "Тича", който също се изгражда със средства от проекта.