Законодателството в България по отношение на достъп до пазара на труда е едно от най-либералните в Европейския съюз. Три месеца след подаване на молба за закрила чужденецът има право да работи. Това каза председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) към Министерския съвет Мариана Тошева. Тя взе участие във форум, посветен на уменията на бъдещето, във връзка с кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
По думите на Тошева обаче за три месеца бежанците не могат да научат българския език, освен това се нуждаят и от време за психосоциална подкрепа заради военния конфликт, от който бягат. Те трябва да имат и банкова сметка преди да излязат на пазара на труда, отбеляза още председателят на ДАБ. По думите ѝ у нас все още има стигма към бежанците. Тошева се обяви за нова национална програма за интеграция на бежанците, каквато е съществува до 2013 г.
Все още не сме осъзнали, че част от бежанците са тези нови умове, на които българската икономика може да разчита, коментира изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов. По думите му след бежанската вълна от Украйна вече е започнало да има целенасочена държавна политика за включване на търсещите закрила у нас чужденци на пазара на труда.