„Не е вярно, че брат ми има концесии за строеж в местността Карадере", заяви лидерът на БСП Сергей Станишев пред журналисти в Брюксел. "Българските медии пишат какви ли не лъжи, спекулации и глупости. Няма нито един факт зад това", подчерта той. Попитан какъв всъщност е случаят, Станишев отговори, че няма представа.

Вчера правителството одобри инвестиционен проект на стойност 100 млн. лева в марската община Бяла, който слухове свързват с брата на Станишев - архитект Георгий Станишев. Проектът трябва да се изпълни в местността Карадере, южно от Варна. Карадере попада в защитената мрежа „Натура 2000", в защитена зона "Камчийска планина" за опазване на дивите птици и защитена зона "Плаж Шкорпиловци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Според съобщението на сайта на Министерския съвет проектът предвижда изграждане на три хотелски структури и зони за обществено обслужване, част от голям комплекс с курортно предназначение, върху собствени имоти в община Бяла. Проектът ще се изпълнява от „Мадара Юръп" АД и предвижда създаването на 500 работни места в общината, чието ниво на безработица към момента е над средното за страната. Държавата не поема финасови задължения, но административните срокове за изпълнение на проекта ще бъдат съкратени.

„Мадара Юръп" е компанията, която иска да строи ваканционен комплекс в Карадере на стойност 220 млн. евро като продължение на проекта „Блек сий гардънс", в който участват архитектите Георгий Станишев и Норман Фостър.