За седма година ученици от Хасково ще бъдат обучавани на юридически знания и ще навлязат в особеностите на българската правна система. С лекция на тема "Безопасен интернет" в южния областен център започва съвместният проект на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН) "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".
Партньор тази година е Природоматематическата гимназия "Акад. Боян Петканчин" - Хасково. В продължение на два месеца учениците от девети, десети и 11-и клас ще имат лекции и обучения, които ще им дадат повече знания за функционирането на съдебната система, правата и задълженията на гражданите. По традиция програмата ще завърши със симулиран съдебен процес, в който учениците ще влязат в ролите на участниците в дело.
Осъществяваме програмата с радост, желание и хъс. За нас е важно всички вие да познавате съдебната власт, каза координаторът по проекта, съдията в Окръжен съд - Хасково Стратимир Димитров.