Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев поиска оставките на директорите на пет областни дирекции на МВР и на СДВР. Става въпрос за шефовете на ОД МВР във Видин, Кюстендил, Монтана, Плевен и Търговище.
За слаби резултати в дейността на ръководените от тях структури министър Цветлин Йовчев поиска оставките и на директорите на областните дирекции на МВР във Видин - старши инспектор Цветан Петков, Кюстендил - комисар Георги Джоглев, Монтана - главен инспектор Даниел Псалтиров, Плевен - комисар Мирослав Петров и Търговище - комисар Станимир Парашкевов.
Министърът разпореди краткосрочни мерки за противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите. Бърза реализация на наказателната отговорност, планиране на базата на ежемесечен анализ на критичните места и маршрути, както и на криминалните престъпления по вид, място и време на извършване, подобряване на организацията на патрулно-постовата дейност, отговорност на патрулиращите за случващото се в съответния район, засилен контрол и координация с Главна дирекция „Национална полиция" - вътрешният министър посочи тези конкретни стъпки за повишаване на ефективността на полицейската дейност. На директорите на областни дирекции на МВР е даден едномесечен срок за оптимизиране на работата във връзка с тези мерки.
Обучение на средния управленски персонал и залагане на нови критерии за кадрово развитие ще залегнат като приоритети за укрепване на човешките ресурси. Активно противодействие на т.нар. „битова престъпност", както и на финансовите престъпления, ефективно изразходване на ресурсите, гаранции за законност във всички действия на полицейските служители - включително чрез засилване на ролята на дирекциите „Инспекторат" и „Вътрешна сигурност", публичност и отчетност на всеки шест месеца са приоритетните направления, които бяха откроени на днешната среща с ръководния състав на министерството.
Припомняме, че по-рано днес новият МВР шеф поиска оставката на директора на СДВР старши комисар Валери Йорданов заради неупражнен контрол. Със същите мотиви ще бъде освободен и началникът на столичното Трето РУ „Полиция" комисар Валентин Симеонов.