Русенският клон на сдружение "Младежки глас" вече има нов клуб. Днес в офиса на структурата на ул. „Фердинанд“ № 3А, ет. 3 (сградата на „Здравко Чампоев“) от 14.00 часа беше официално учреден Клуб „Юрист“. Залата, предназначена за провеждане на събрания, се оказа недостатъчна да побере желаещите да участват в неговото основаване, съобщиха от сдружението.

На първото събрание младежите избраха и ръководство на новия клуб – Здравка Иванова – председател, Симеон Борисов – зам.- председател и Жулиен Жечев – секретар.

Младежите очертаха своите бъдещи мероприятия, цели и задачи. Предвижда се дейността на Клуб „Юрист“ да обхваща правните въпроси на сдружението; организирането и провеждането на семинари и лекции по определени правни дисциплини; изготвяне на становища по актуални законопроекти – особено, когато са подложени на обществено обсъждане и на правни клиники, свързани с решаване на реални казуси с цел прилагане на практика на придобитите от юристите знания.