Очаква се водното количество в българския участък на река Дунав да започне да се повишава в края на тази седмица, според прогнозите на Немската метеорологична служба (DWD) и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF), който се намира във Великобритания, съобщиха от МОСВ.

Постъпилите в МОСВ данни показват, че около 9 юни т.г. в горното течение на българския участък водното количество ще достигне средния праг (симулирано водно количество с период на повторение веднъж на 2 години). Обявен е жълт код - повишено внимание на оперативните органи за защита при наводнения в зависимост от по-нататъшното развитие на високата вълна.

МОСВ изпрати предупреждение до областните управи и оперативните звена в териториалния обхват на реката - Гражданска защита, басейновите дирекции и АЕЦ "Козлодуй".