От днес до края на юни всички здравноосигурени българи имат право да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса. За целта трябва да бъде попълнена Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар.
Има по леснен достъпът зя гражданите до регистрационните форми, които се попълват при първоначален, постоянен и временен избор на личен лекар, като те могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК в секция „Вие питате”. Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината.