Най-голям дял, според степента на образование, сред обявените свободни работни места в "Бюро по труда" - Кърджали имат позициите за хора със средно образование, отчитат от Бюрото по труда. 
Те съставляват близо 46 на сто от обявените позиции и са предимно за работници в текстилната промишленост и машиностроителния сектор. Общо 79 са обявените в началото на седмицата свободни работни места, като за хора със средно образование са 36.
Търсят се и 21 висшисти, като 19 от позициите са за лекари и две - за медицински сестри. От Бюрото по труда уточниха, че става въпрос за традиционно незаети лекарски практики, които периодично се обявяват като свободни работни места на пазара на труда. 
Търсят се и 10 работници с основно образование, главно като машинни оператори. Има обявени 4 свободни работни места за хора с начално образование за позицията сметосъбирач. 
От Бюрото по труда в Кърджали обясниха за БТА, че за да намерят кадри за определени позиции, работодателите поставят изискване за образование с възможност то да не е само една определена степен, а повече. Така например сред актуално обявените места се търсят 7 служители с основно или средно образование, както и един - със средно или висше.