Социалният министър Иванка Шалапатова и представителят на Върховния комисариат на бежанците на ООН (ВКБООН) в България Седа Кузуджу подписаха меморандум за сътрудничество, се посочва в съобщение, публикувано на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Основната цел на документа е да се координират съвместни действия за укрепване на капацитета на министерството и агенциите към него за подобряване на социално-икономическото приобщаване на търсещите убежище и на хората, ползващи международна или временна закрила. 
"Основен наш приоритет е да подобряваме механизмите за подкрепа на бежанците и хората, търсещите международна закрила. Меморандумът за сътрудничество ще подобри капацитета на МТСП и ще повиши ефективността на мерките ни в тази област", каза Шалапатова. 
Споразумението предвижда обмяна на редовно информация, която има отношение към подобряване на положението със закрилата и благосъстоянието на бежанците. Двете институции ще планират общи действия за тяхното приобщаване към българското общество, посочват още от министерството. Сред целите е и да се укрепят системите за закрила на детето по отношение на грижата и подкрепата за децата в риск.
Преди дни министър Шалапатова участва в събитието "България на Глобалния форум за бежанците", където заяви, че интеграцията е единственото трайно решение за бежанците, получили убежище и международна закрила в България.