Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ще продължи да инициира и подкрепя всяко усилие за закрила на основните права. Това посочи в декларация от името на парламентарната група народният представител Васил Пандов. Декларацията е по повод навършването на 75 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека. 
В декларацията се посочва, че всички опити за убеждаване на обществото, че закрилата на основните права няма пряко влияние върху живота на всеки един човек, сами по себе си са заплаха за правовия ред.
"Универсалната декларация за правата на човека е определящо съвременния глобален свят наследство и ние вярваме, че съвременна България ще намери своето респектиращо място в него", се посочва в текста.  В него се изтъква, че "закрилата на основните права е всепроникваща хоризонтална политика, която е неизменно задължение на България като част от международния и европейски правен ред".
Пандов открои някои от постиженията на 49-ото Народно събрание, свързани с гарантирането на основните човешки права и визира приетите изменения в Наказателния кодекс, Закона за съдебната власт, Закона за домашното насилие. Той открои като решителна крачка приемането на промени, свързани с възможността за наказателно преследване на главния прокурор в изпълнение на решението "Колеви срещу България" след повече от 13 години.  Беше поставен край на практическата невъзможност за жертвите на престъпления, извършени от висшите прокурорски магистрати да получат правосъдие, отбеляза депутатът. Пандов открои като най-важни промените в Конституцията. По думите му те предвиждат реформа на съдебната власт и подобряване на достъпа на граждани и юридически лица до конституционно правосъдие. 
"Реформата на Конституцията е насочена в същността си именно към изпълнение на правото на справедлив съдебен процес. Възможността за сезиране на Конституционния съд се отнася именно до противоречие на конституционната рамка на уредба на основните права. Довършването на процеса по приемане на промените в Конституцията е задължителен елемент от последователната политика на страната ни по пълноправно участие в европейските и международни стандарти по закрила на основните човешки права", добави депутатът.
В декларацията Пандов припомни за констатираните от Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизително отнасяне към Съвета на Европа доклади, в които се констатирани масовите случаи на връзване, изолиране и физическо малтретирани на пациенти от българските държавни психиатрии. За последните пет години документираните случаи за психическо малтретирани на пациенти са над 3000, добави Пандов. По думите му именно затова 49-ото Народно събрание е създало временна комисия, която следва да излезе с препоръки за достигане на адекватни мерки на реализиране на отговорност.