Дискусия на тема „Свят, модалност, онтология“ ще се състои във филологическата библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието ще е на 14 декември, съобщават издателите от „Изток запад“, които са организатори съвместно с катедрата по теория на литературата във Факултета по славянски филологии.
Разговорът е по повод книгата „Три лекции върху Хайдегер. Модалност и индексичност в Битие и време“ на Дарин Тенев. Авторът ще участва в събитието заедно с Димитър Вацов и Боян Манчев. Те ще обсъждат въпроси като дали времето е това, което прави модалностите индексични, по какъв начин от възможността могат да произтичат други модалности и други.
„Три лекции върху Хайдегер. Модалност и индексичност в Битие и време“ е една от най-елегантните книги върху „Битие и време“. Елегантността ѝ се дължи не на красивия слог или на изящната структура, а на непринудеността, с която превежда читателя през философския лабиринт на Хайдегер. И ако лекотата на движението разкрива философската структура, то скритият елемент в елегантната постройка на книгата е междувременно изтеклата огромна работа върху „Битие и време“, която Дарин Тенев неизменно има предвид, без да натрапва на читателя“, пише проф. Кольо Коев за книгата.
„Дарин Тенев удвоява основни Хайдегерови въпроси и отговори. С това ни дава да разберем, че не можем да ги повторим, защото във възможността да ги повторим вече сме включили невъзможността“, казва преподавателят в катедра „Социология и науки за човека“ в Пловдивския университет Светлана Събева.
Дарин Тенев е доцент по теория на литературата. Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Интересите му са в областта на деконструкцията, феноменологията, психоанализата, теорията на фикцията, японската литература. Превежда от японски, френски и английски. Сред книгите му са „Фикция и образ. Модели“ (2012), „Отклонения. Опити върху Жак Дерида“ (2013), „Да четем „Différance“ на Жак Дерида“ (в съавторство, на японски, 2023).
/ ГН