Касационна жалба е постъпила в Административен съд - Добрич срещу решението на съда да обяви за недействителен резултата от изборите за общински съветници в община Каварна, проведени на 29 октомври 2023 г., обявен с Решение № 120 – МИ/ 30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия - Каварна, за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Каварна. Това става известно от публикувано разпореждане на сайта на съда. 
С документа съдът разпорежда препис от касационната жалба да бъде изпратен на страните по делото и им определя срок от три дни да представят отговор по нея. След това делото заедно с касационната жалба и постъпилите отговори ще бъде изпратено за разглеждане от Върховния административен съд. 
Разпореждането не подлежи на обжалване. 
Както БТА съобщи, искане за обявяване на изборите за общински съветници в община Каварна за недействителни отправиха по време на заседание на Административния съд в Добрич представителите на жалбоподателите по дело, образувано срещу решение на Общинската избирателна комисия в Каварна за обявяване на разпределението на мандатите в Общинския съвет. Делото е образувано по жалба на местната коалиция „Българска прогресивна линия” („Левицата!“ – Български възход – ДПС) и кандидати за общински съветници от партия ГЕРБ. В няколко поредни закрити заседания съдът конституира като заинтересовани страни всички партии и коалиции, участвали в изборите.