Обучение с ученици на тема „Превенция на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и зависимости“ извърши Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Силистра, съобщиха от инспекцията. 
То беше осъществено съвместно с Община Силистра и Българския Младежки червен кръст (БМЧК). Лектори по темите за ХИВ и сексуално предавани инфекции бяха експерти от РЗИ-Силистра. Младежите от БМЧК нагледно представиха подхода „връстници обучават връстници“. Темата „Последици от употребата на наркотици“ беше представена от доброволци към младежки клуб по превенция на зависимости към Превантивно-информационен център по зависимости. 
Участниците в обучението решаваха и различни казуси, свързани със заболяването и рисковото сексуално поведение след употреба на алкохол. На участниците в обучението бяха връчени сертификати и здравно-образователни материали. 
Обучението беше част от планираните дейности от националната кампания, посветена на 1 декември - Световния ден за борба със СПИН.
По данни на РЗИ в област Силистра от 1986 г. до днес са регистрирани 32 серопозитивни лица, като от тях 23-ма са мъже. Тази година с вируса са регистрирани двама души.