Военната академия „Г. С. Раковски“ ще посрещне новата 2024 г. с четири нови и четири обновени кабинета и центрове за подготовката на кадри за сигурността и отбраната, съобщиха от Министерството на отбраната. Новите възможности на учебно-материалната база на факултет „Командно-щабен“ на Академията за обучението на военнослужещи и студенти, както и за повишаване на квалификацията на служители от държавната администрация бяха представени на министъра на отбраната Тодор Тагарев от началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев и преподаватели.
„Вече са видими инвестициите, които се правят в отбраната, и в частност във военното образование. Постигнати са резултати не само като инфраструктура, а и като изграждане на нови центрове, нов капацитет, нов инструментариум, който се използва в преподавателската дейност. Това показва, че бързо се вдига нивото на военнообразователната система“, коментира министър Тодор Тагарев.
Специално внимание беше отделено на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма. Основните му задачи са обучение и квалификация на кадри за сигурността и отбраната, както и провеждане на научни изследвания и разработване на подходи за противодействие на тероризма, екстремизма и радикализацията. В него се обучават магистри от специалността „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и слушатели, студенти и докторанти от всички специалности в областите „Национална сигурност“ и „Военно дело“.
Интерес предизвикаха и възможностите на новите специализирани кабинети „Киберсигурност“ и „Съвместен таргетинг“, както и на новия учебен кабинет „Командване и управление на въздушни операции“. 
Обновени са Центърът за обучение „Управление на кризи при извънредни ситуации“, Регионалният център за обучение по логистика, както и кабинетите за преподаване на Системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS и за обучение по инфраструктура на комуникационни и информационни системи – CISCO. 
Министър Тагарев поздрави всички студенти и преподавателския състав по повод днешния празник 8-ми декември и им пожела успешно завършване и реализация. 
БТА припомня, че в края на миналата учебна година дипломи и назначения на длъжности на стратегическо и оперативно ниво получиха  десет офицери от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, както и 23-ма офицери от различните специализации на магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ и от професионално направление „Военно дело“ на факултет „Командно-щабен“.