България изпрати своя отговор на развитието на дискусията в рамките на Групата на Източна Европа относно домакинството на 29-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по измененията на климата (КОП 29), съобщи Министерството на околната среда и водите.
В позицията си България приветства постигнатото на най-високо политическо равнище споразумение между правителствата на Армения и Азербайджан за провеждане на КОП29 в Република Азербайджан.
Това е конструктивният подход, към който всички държави в източноевропейската група се стремим, и решение, което запазва председателството на КОП в рамките на групата. Сега фокусът се премества върху приоритетите, предизвикателствата и най-добрите интереси на 23-те страни от нашия регион, посочват от ведомството. 
В духа на добра воля и в името на една успешна Конференция за климата, чийто домакин е Източноевропейската група, Република България оттегля кандидатурата си за домакин на КОП29 и е готова за ползотворно сътрудничество с Домакина и Председателството, което ще бъде избрано с акламация.
България изразява своята подкрепа за кандидатурата на Република Азербайджан, призовавайки да обмисли това сътрудничество по възможно най-споделен и приобщаващ начин, в духа на доброто разбирателство между всички държави в региона, се посочва в съобщението.
България бе сред страните, изразили готовност да приемат КОП29, но Русия попречи домакин да стане изпочноевропейска страна членка на ЕС. Българското предложение включваше и идеята за т. нар. distributed COP (разпределен КОП - бел. авт.) - отделните прояви да бъдат разпределени в различни страни, което да облекчи финансовия и административен натиск от провеждането на конференцията. 
Армения и Азербайджан за продължителен период блокираха взаимно кандидатурите си, но вчера Азербайджан заяви, че Армения подкрепя кандидатурата му за домакинство на следващата международна конференция за климата КОП 29 като знак на добра воля. Баку заяви, че Ереван се е съгласил да не блокира кандидатурата на Азербайджан за домакинството на КОП 29 догодина като част от серия от жестове на добра воля за насърчаване на доверието между двете съседки от Южнокавказкия регион.