Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков връчи сертификати за квалификационни кредити на 73 педагогически специалисти, които днес приключиха успешно обученията си в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
"Стратегическото планиране е един от най-важните моменти в работата на един образователен лидер, защото визионерството, което се изисква за един успешен ръководител, трябва да е подплатено с данни и възможности за развитие на образователната организация", каза министърът пред директори на училища, които преминаха обучение в центъра в Банкя.
Проф. Цоков посочи, че успешните образователни системи днес са тези, които имат по-голяма автономност, по-голяма децентрализираност и оттук - по-голяма отговорност на ръководителите на организациите, включително по отношение на стратегическото планиране и развитие.
Според него директорите трябва да имат не само административни знания, но и педагогическите лидерски качества.
Директорът на центъра Димитър Асенов отбеляза, че обученията по стратегическо планиране, започнали през 2023 г., са изключително полезни за директорите, и се надява те да продължат и през следващата година. Обученията са финансирани по Националната програма "Квалификация на педагогическите специалисти" на МОН.
Министърът приветства и учители, които се обучаваха за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Проф. Цоков каза, че с развитието на технологиите тяхната роля на вдъхновители и мотиватори става все по-голяма.
За изключителното значение на образованието и грижата в ранна детска възраст министърът говори пред детски учители, които участваха в обучение на тема "Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск".
На събитието присъстваха също началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Ваня Кастрева и проф. Димитър Веселинов - ръководител на Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет "Св. Климент Охридски".