Община Берковица сключи договор за сътрудничество с Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий. Договоръ е подписан от кмета на Берковица Радослав Найденов и от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, съобщиха от общината в Берковица.
Община Берковица и Великотърновският университет ще си сътрудничат за разработване и реализиране на проекти, за обучение на служители от Общината в университета, за организация на съвместни форуми, за научни изследвания, ще обменят опит и добри практики. Студенти от университета ще могат да карат стажове и практики в Община Берковица, уточниха от местната администрация.