„Противодействието на дезинформацията изисква усилията на държавни институции, независими регулатори, обществени организации, които имат интерес в сферата на отбраната. Фокус на моята работа е да се намери вариант за противодействие на руската дезинформация във въоръжените сили, за да е ясно, че военнослужещите, за които правителството и Народното събрание заделят огромни средства за превъоръжаване, повишаване на заплатите и социалния статус, не се поддават на влияние в чужд интерес“. Това каза министърът на отбраната Тодор Тагарев  по време на форум на тема „Руската дезинформация и българският институционен и медиен разговор“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Във форума взеха участие журналисти, политически анализатори, представители на неправителствения сектор и други експерти. 
„Противодействието на хибридните заплахи може да бъде само и единствено противодействие от страна на цялата държава и на цялото общество. Трябва да бъдат включени всички държавни институции, включително служби за сигурност, контраразузнаване, финансово разузнаване, всички видове регулатори, които наблюдават и защитават конкуренцията и регламентират поведението на медиите, обществени и частни организации. Няма отговор само от една институция и дори само от страна на правителството, трябва да бъде от цялото общество“, каза още министър Тагарев. 
Като една от важните стъпки за противодействието на дезинформацията на национално ниво министър Тагарев посочи подписването на Меморандум за разбирателство между Съединените щати и България за противодействие на външна намеса и информационно манипулиране, като основен акцент на подобни взаимодействия са обученията и създаването на структури в държавните институции. 
Министър Тагарев отбеляза, че усилията в Министерството на отбраната са насочени към повишаване на капацитета за противодействие на пропагандата и дезинформацията и активното включване на военните медии в противодействие на дезинформационните кампании.
Русия продължава да прилага агресивна стратегия за дестабилизиране на страните от Черноморския регион, коментира министър Тодор Тагарев в края на ноември на конференция „Противодействие на хибридните заплахи от неконвенционални оръжия в Черноморския регион“.