Кметът на Русе Пенчо Милков предлага нова структура на общинската администрация. Това съобщиха от местната управа в крайдунавския град. 
Както БТА вече информира, след като спечели втория кметски мандат, Пенчо Милков заяви, че ще има промени в структурата и в персоналния състав на Община Русе. 
Целта е "оптимизация на процесите и политиките на местната администрация в контекста на динамично променящите се предизвикателства и нужди, както и осигуряване на необходимите предпоставки за реализиране на управленската програма за мандата". 
"Запазвайки числеността на администрацията, предложението до Общинския съвет съдържа визия за извеждане на определени сектори като силно приоритетни. Сред тях са околна среда, социални и здравни дейности, сигурност, спорт и младежки дейности", съобщават от кметството.  
Милков, който в първия си четиригодишен мандат на управление имаше четирима заместници, сега предлага те да са седем - по сигурност и обществен ред, по международни програми и проекти, инвестиции и собственост, по опазване на околната среда и комунални дейности, по устройство на територията, по образование и култура, по социални дейности, здравеопазване и транспорт и по спорт и младежки дейности. 
Дали предложението му ще бъде одобрено, ще стане ясно на заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 21 декември тази година.