Приключиха ремонтните дейности по реконструкцията на напорен и хранителен водопровод на свищовското село Горна Студена, съобщиха от пресцентъра на Община Свищов. 
В рамките на близо два месеца бяха подменени 2117 метра стари азбесто-циментови тръби с нови полиетиленови тръби с висока плътност, които са предназначени за високо налягане. Новите трасета на водопроводите са изградени успоредно в непосредствена близост до съществуващите.
По време на ремонта са установени 27 скрити аварии, а с възстановяване на водоснабдяването към населеното място ще се намалят загубите на вода и ще се предотвратят честите аварии, допълниха от общинския пресцентър.
Кметът на Горна Студена Пламен Иванов изрази своята благодарност и благодарността на хората от селото за ангажираността на кмета Генчев и екипа му, както и за бързата и качествена работа по подмяната на водопровода.
Подмяната с нови тръби ще оптимизира използването на водните ресурси в село Горна Студена, но проблемът с вътрешнопреносната мрежа както в селото, така и в много от другите населени места продължава. В тази връзка, за да задоволи потребностите на населението от вода за питейни и битови нужди, Община Свищов работи по изготвянето на проекти за подмяната на вътрешната ВиК инфраструктура в проблемните села. 
БТА припомня, че ремонтните дейности на водопровода започнаха на 18 октомври. Средствата са от капиталовите разходи по бюджета на министерството по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ за 2023 година.