Конституционният съд на Република България допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 13 от 2013 г. Делото е по искане на 96 народни представители от ГЕРБ, с което се иска касиране на изборите.

Определението на съда е от 29 май, става ясно от сайта на съда. Конституционния съд оставя без уважение искането за разглеждането на делото в открито заседание. Докладчик по делото е председателят на КС Димитър Токушев.

С определено си КС допуска за разглеждане по същество искането на 96-те народни представители за оспорване на законността на изборите на 12 май 2013 година. Конституционните съдии изискват от ЦИК да предостави резултатите от проверка на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ по решение на ЦИК от 29 април 2013 г. на избирателните списъци от гласуването в Турция, както и още две решения на ЦИК от 12 май 2013 г.

Съдиите обаче оставят без уважение искането да бъдат изискани от Върховната касационна прокуратура материалите по образуваното досъдебно производство за намерените бюлетини в печатницата в Костинброд. КС конституира като заинтересовани страни по делото НС, президента, МС, трима министри, ВАС, главния прокурор, омбудсмана, ЦИК и няколко неправителствени организации. Те могат в срок от 7 дни да представят писмени становища и доказателства по делото. Вносителите на искането в същия срок могат да представят допълнителни съображения.

Особени мнения и становищa по определението за допустимост са изразили петима съдии. Румен Ненков, Кети Маркова, Анастас Анастасов, Цанка Цанкова и Георги Ангелов. Първите трима не са съгласни с частта, с която е оставено без уважение искането да се изискват от прокуратурата на "материалите по предварителното производство по случая с откритото свръхпроизводство на изборни бюлетини в печатница в гр. Костинброд и за разглеждане на делото в открито заседание". Според тях Конституционният съд е длъжен да събере всички доказателствата, които се необходими за правилното решаване на делото. Мотивът за това, че незаконосъобразният, според тях отказ да се гледа делото в открито съдебно заседание, според тях е, че най-добрият отговор на внушения е публичното разглеждане на делото.

В особеното мнение на Цанка Цанкова и Георги Ангелов се посочва, че "би следвало да се уважи искането в частта относно изискване и прилагане към делото на материалите по образуваното досъдебно производство. Предмет на това искане е случаят с намерените изборни бюлетини в печатницата в гр. Костинброд".

На 23 април Конституционният съд образува три дела за изборите. трите са по искане на група народни представители от ПП ГЕРБ. Ден преди това с 96 подписа на депутатите на ГЕРБ в Конституционния съд бяха внесени три жалби за касиране на изборите, проведени на 12 май. С гласовете на депутатите на Бойко Борисов бяха внесени и жалби от името на "Ред, законност и справедливост" (РЗС) и Национален фронт за спасението на България (НФСБ).

Едното от делата, образувани в КС е по искане за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрани. То е под номер 15 от тази година, а докладчик съдия е Пламен Киров (сигналът е на НФСБ). Другото, под номер 14, е за произнасяне по законността на изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание, във връзка с нарушения на изборното законодателство при провеждане на изборите в секциите в Република Турция (сигналът е на РЗС). Докладчик по него е съдия Благовест Пунев. Делото под номер 13 е по искане за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание. Докладчик по него е Димитър Токушев – председател на КС.