Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Това съобщи правителствената пресслужба.
Средствата са в размер общо на 513 615 лева. От тях финансови средства в размер на 365 850 лева, разпределени по общини, са предназначени за изплащане на стипендии на ученици от общинските и частните училища; финансови средства в размер на 147 765 лева, разпределени по училища, са предназначени за изплащане на стипендии и за два броя еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища. 
Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 г.