С дискусия в Пловдив приключиха информационните събития Climate Talks Bulgaria, целящи да се повиши осведомеността и да се улесни ноу-хау трансферът относно климатичната неутралност и намаляването на CO2 емисии в българските общини. Срещите са организирани от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) с подкрепата и съдействието на Посолството на Федерална република Германия в София.
Форумът в Пловдив се проведе в Германо-Българския център за срещи. Дискусията е трета и последна, след като такива се проведоха в Смолян и Велинград.
Срещата бе открита от почетния консул на Федерална република Германия в Пловдив и представител на Германо-Българската индустриално-търговска камара в града д-р Мариана Чолакова. Първата презентация бе посветена на природно базираните решения за адаптиране към климатичните изменения, водена от Райна Ангелова от WWF България. Сред основните критерии за определяне на мерки и интервенции като природно базирани са увеличаване на биологичното разнообразие, ландшафтен мащаб на интервенцията.
Водещо в темата е използването на природните процеси, подобряването на социалните, икономическите и екологичните ползи, посочи Ангелова. В градска среда природно базираните решения са свързани с възстановяването на зелените зони на реките, изградени вътрешни влажни зони, хибридно решение за сгради, зелени стени и покриви, природни детски площадки, ядливи градини и други.
Сред темите в нея бяха енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници, ключови за постигането на енергийна неутралност. Въглеродният отпечатък на отпадъците и начините за неговото намаляване, е сред другите теми.
Аудиторията беше запозната с българските представителства на две германски фирми. СРС-България е дъщерно дружество на СРС-Германия, което участва в целия процес по планиране и изграждане на паркове от ВЕИ на Балканите. WPD-България разработват и оперират соларни и ветроенергийни паркове на сушата.