Сто социални предприятия в страната ще имат възможност да получат финансиране за дигитализиране на работните си процеси по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в рамките на проект, който се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика. По него вече са създадени шест Центъра за социална икономика и интеграция в различните райони на планиране в България. Това каза за БТА координаторът на бургаския център Марина Дичева. Тя добави, че той се намира в ж.к. "Зорница" (бл. 44) и функционира от лятото на тази година.  
"Основната цел на работещите в тези центрове е да консултират и най-вече да регистрират социалните предприятия в общ регистър. Ще бъде изготвен национален такъв, който вече е наличен под формата на онлайн платформа. За да бъде включено в регистъра едно социално предприятие, трябва да отговаря на необходимите критерии. Според един от тях в него трябва да бъдат заети хора от девет различни целеви групи - хора, изтърпявали наказания, хора с увреждания и други. В една от категориите попадат и бежанците, които са получили временна закрила у нас или хуманитарен статут", разясни Дичева. 
По думите ѝ в бургаския Център за социална икономика и интеграция работят петима специалисти, като предстои да бъдат наети още двама, които ще обследват и консултират предприятията в страната. Към момента в центъра са регистрирани две предприятия, като трето е в процедура на одобрение. 
"Добре е те да бъдат в регистър, защото в Европа, а и по света, тези социални дружества, са обект на субсидирана заетост. В момента се очаква стартирането на няколко програми, които ще финансират дейности в тях. Затова е важно да имаме единен регистър - това ще помогне за развитието и разширяването на бизнеса им с получаването на повече информация за наличните възможности за финансиране", каза още Марина Дичева. 
Стоте социални предприятия, които ще получат средства по Плана за възстановяване и устойчивост, ще имат възможност да изпълнят различни проекти. Дичева даде пример с такива за внедряването на програми за управление на складовите наличности, създаването на онлайн платформи за продажба, закупуването на нова техника и други.